Έγγραφα που πρέπει να προσκομίζονται απο το πελάτη για αίτηση στην ΑΗΚ για 3-10 KWp με τη μέθοδο Net-Metering